IFK-VÄXJÖ-_RGB

Gruppen

Gruppen Nyheter

Inga nyheter

TRÄNARE

Emma Ahlstrand
Administratör
Elin Forsgärde
Administratör
Lina Fransson Davidsen
Administratör
Johanna Habbe
Administratör
Emma Ingemarsson
Huvudtränare
Emma Poltan
Administratör
Sanja Vender
Administratör
Joar Björk
Administratör
Henrik Brodin
Administratör
Johan Hall
Administratör
Fredrik Hansen
Administratör
Christofer Hellqvist
Administratör
Peter Johansson
Administratör
Per Johnsson
Administratör
Bill Nakos
Administratör
Henrik Nické Gustafsson
Administratör
Mikael Nordin
Administratör

TRUPP

Maryama Abdi
Elsa Ahlstrand
Adam Al yaqoobi
Mohammad Almree
Ellie Bergdahl
Bonnie Berglie
Märta Björk
Amanda Brodin
Aisha Dhaqane
Cornelia Ekström
Valter Falk
Isabella Forsberg
Nellie Fransson
Stefanie Fransson
Tove Fransson Davidsen
Ludvig Färm
Gustav Habbe
Molly Hall
Wilma Hall
Victor Hansen
Arvid Hector
Milo Hellqvist
Julius Högemark
Ville Ingemarsson
Caspian Jarnerup
Alexandra Johansson
Bonnie Johnsson
Maja Karlsson
Lucas Karlsson
Rasmus Klevegård
Alicia Kolevski
Signe Melin
Noah Möcander
Philip Nakos
Ines Nické
Alma Nilsson
Hanna Nordin
Malte Nygren
Frank Persson
Irma Persson
Hugo Poltan
Olle Rosén
Elsa Sjödahl
Lotta Stoye
Vera Strandberg
Elsie Strandberg
Samuel Stridfeldt
Kerstin Strömgren
Hedvig Söderström
Juni Tejler
Zeynep Toprak
Julia Vender Onyeji
Victor Wahl Forsgärde
Malte Wulff
Tove Åhlénius
Tyra Åhman
Emmy Åhnstrand Sternegård

KOMMANDE HÄNDELSER

Inga planerade händelser just nu