IFK-VÄXJÖ-_RGB

Info för tränare & ledare

Samlad information för dig som är ny eller befintlig ledare/tränare i IFK Växjös träningsgrupper


Utbildningar

Varje år arrangeras ett antal utbildningar för dig som är sugen på att lära dig mer, både om friidrottens utövande men likväl om övriga aspekter såsom gemenskap, social utveckling, behov m.m. IFK Växjö vill uppmuntra våra tränare/ledare att gå utbildningar, och vi betalar för all relevant utbildning.

De grundläggande utbildningarna är uppdelade i åldersgrupper, 7-10 år, 10-14 år samt 14-17 år. Utöver detta så finns det även mer grenspecifika utbildningar. Är du intresserad av att deltaga i en utbildning så anmäl ditt intresse till kansliet. För utbildningsprogram se Smålands Friidrottsförbunds hemsida. IFK Växjös ambition är också att varje höst arrangera en egen Barnledarutbildning på ett antal vardagskvällar.

Klicka här för att komma till utbildningssidan!

Klicka här för att komma se och inspireras av vår träningsstruktur!


Tävling och tävlingsanmälan

Varje år sanktionerar IFK Växjö ett antal tävlingar, dvs den aktive behöver inte betala någon startavgift, detta står IFK för. Det är uteslutande tävlingar som äger rum i vårt närområde och sammanställning av dessa tävlingar meddelas via ungdomskommittén ut i träningsgrupperna.

Vid endagstävling får den aktive ställa upp i max 4 grenar och vid tvådagarstävling max 6 (3+3).

För att få en lättare arbetsstruktur för vårt kansli ska alltid anmälan till tävling göras i samlad form per träningsgrupp. Detta görs senast sista anmälningsdag före kl. 09.00 till anmalan@ifkvaxjo.se eller genom ett speciellt framtaget anmälningsformulär som ligger på respektive gruppsida. Infaller sista anmälningsdagen på en helg ska anmälan finnas kansliet tillhands senast kl. 09.00 sista vardagen före helgen. Speciell hantering för anmälningar gäller under juli månad. Separat information finns under denna period på hemsidan.

Är du den person i er träningsgrupp som har hand om tävlingsanmälningar är det viktigt att du gör föräldrar och aktiva införstådda med vikten av att anmälan till tävling kommer in till vårt kansli innan sista anmälningsdag har passerat. Efteranmälningsavgifter faktureras den aktive i efterhand.


Närvaro i träningsgrupper

Närvaron sköts via MyClub. Minst en tränare från varje grupp får behörighet att sköta närvaron. Närvarorapporteringen är viktig för vår bidragsansökan. Om du är osäker på hur du ska fylla i närvarokort för de aktiva i gruppen kontakta kansliet.


Rutin vid reseersättning och utlägg

Du har rätt till kostnadsersättning om du har använt eget fordon till/från tävling, lägerverksamhet eller dylikt. Detta ska dock alltid vara sanktionerat innan, att du verkligen är berättigad till ersättning. Du kan inte kräva ersättning i efterhand för resa som enligt bedömning inte är sanktionerad. Vi eftersträvar också att man i största möjligaste mån samåker, både ur kostnadshänseende men även ur ett miljömässigt perspektiv. Du ska alltid använda reseräkningsblanketten som ligger längst ner på denna sida för att redogöra dina anspråk innan du kan få eventuell ersättning.

Ersättning vid utlägg mot kvitto ska alltid göras på reseräkningsblanketten. Du ska alltid använda blanketten tillsammans med kvitto och det ska klart och tydligt framgå vem som yrkar ersättning och varför. Lösa kvitton och handskrivna lappar accepteras ej.

Arbetsuppgifter för ledare på Friidrottsskolorna (7-10 år)
 • Ni arbetar i ledarteam som tillsammans planerar och genomför verksamheten för gruppen
 • En kontaktperson med e-post på hemsidan och infoblad
 • Att sköta kön till träningsgruppen
 • Närvarorapportering via MyClub
 • Föräldrakontakt. Att ha rätt kontaktuppgifter, adventskalendrar, föräldramöten
 • Att ordna funktionärer till egna Friidrottsskoletävlingar samt till Växjöolympiaden
 • Att varje Friidrottsskola är representerad vid gemensamma möten (2 gånger per år)
Arbetsuppgifter för tränare/ledare, grupper 10 år och äldre
 • Ni arbetar i ledarteam som tillsammans planera och genomför verksamheten för gruppen
 • Administratör för hantering av gruppsidan på hemsidan.
 • Närvarorapportering via MyClub
 • Föräldrakontakt. Att ha rätt kontaktuppgifter, adventskalendrar, föräldramöten
 • Hjälpa kansliet med funktionärsfördelning där föräldrarna själva ej anmält sig
 • Tävlingsanmälan för träningsgruppen.

IFK Växjös ledarroller

Gemensamt för alla grupper är att ledarstaben har olika roller enligt mallen nedan. Att uppfylla dessa roller är viktigast i de yngre åldrarna där grupperna är större. Desto äldre de aktiva blir desto fler roller på samma ledare och eller bland de aktiva själva.

29638584007 8e0d1474fc o
Pdf Reseräkning PDF (80 KB)