IFK-VÄXJÖ-_RGB

BRANDSKYDDSINFORMATION

Upprop

Dokumentation och tillvägagångssätt gällande brandskydd i IFK Växjö

Fredrik Ahlström som är utsedd av styrelsen som brandskyddsansvarig har skapat ett dokument som ligger på vår hemsida med instruktioner för hur våra ledare/tränare ska agera vid eventuell brand och en checklista för att kolla utrymningsplan och utrymningsvägar. Detta dokument ska varje termins början mailas ut till samtliga ledare/tränare i IFK Växjö, samt till eventuella nya ledare/tränare som kommer in under säsongen.