IFK-VÄXJÖ-_RGB

policy för tävlingar

För aktiva 15 år och äldre och deras tränare

Gruppkassa – pengar till sociala aktiviteter ”friskvårdspeng”

Varje åldersgrupp från 15 – 18 år har en egen gruppkassa med medel som ska användas till sociala aktiviteter, gemensamma tävlingsresor och tränarsamkväm. Gruppkassans storlek beror på hur många aktiva/tränare som ingår i träningsgruppen. Uppdatering med nya medel sker två gånger om året, den 1/11 och 1/4 utifrån gruppens storlek. 200kr vid två tillfällen ger 400kr per aktiv till sociala aktiviteter per år. Den 25/10 varje år förfaller årets medel.

Fasta priser för gemensamma tävlingsresor med minibuss

För att främja gemensamma tävlingsresor både för åldersgrupp och grengrupp har IFK Växjö beslutat om fasta priser för gemensamma resor.

För att utnyttja detta ska det vara minst 5 aktiva som deltar på tävlingsresan och minst en ansvarig tränare ska åka med. Minibuss bokas av tränaren som meddelar till kansliet vilka som åkt med. Kansliet fakturerar sedan kostnaden till de aktiva som åkt med. Tränare som ansvarar för resan betalar inget.

  • En endagarsresa med hyrbil/minibuss kosta 200kr per tävlingsresa/aktiv.
  • En weekendresa med en-två övernattningar kostar 400kr per tävlingsresa/aktiv. Avgiften avser bara resan. Eventuell kostnad för boende tillkommer.
  • Vid resor med fler än två övernattningar eller resor på veckodagar får tränaren/ledaren fråga kansliet om pris.

Vid övriga resor som inte görs gruppgemensamt eller med färre än fem aktiva betalar var och en ett självkostnadspris för detta vid hyrbil eller resa med egen bil.

Vill du var med på Svenska mästerskapen (SM)?!

SM resa och boende står föreningen alltid för. Det är din tränare som nominerar dig för deltagande på SM och föreningen som anmäler dig.
Klicka här för att läsa vår SM Policy!

 

För grupper med aktiva 11-14 år

Varje åldersgrupp med aktiva 11-14 år har egna gruppkassor för gemensamma aktiviteter. Alla tävlingsresor bekostas av var och en.