IFK-VÄXJÖ-_RGB

elitmiljö

Beskrivning av Elitmiljön

Vi har i Växjö unika förutsättningar att bedriva friidrott på alla nivåer. Få platser i norra Europa kan uppvisa bättre betingelser vare sig man är internationell eller nationell elitfriidrottare.

Våra anläggningar i Arenastaden är enastående och består av:

Telekonsult Arena som är en inomhusarena bara för friidrott där alla grenar kan tränas. Arenan ägs och drivs av IFK Växjö och den är alltid tillgänglig för träning 06.00-24.00 alla dagar året om.

Växjö Tipshall som möjliggör träning av långa kast inomhus vintertid på den fullstora fotbollsplanen. Den används även i samband med IFK Växjös inomhustävlingar som kastarena och uppvärmningsplan. Runt fotbollsplanen och läktaren finns det en 364 m lång rundbana med tartanbeläggning. I Tipshallen finns även en 100 m lång sprinthall med sju rakbanor.

Värendsvallens friidrottsarena utomhus med åtta rundbanor, flera hoppgropar, stavbädd, höjdmattor, kastbur och flera kulringar samt spjutansatser från två håll. Banbeläggningen är gynnsam för elitträning. Denna arena drivs av Växjö Kommun och det förekommer även andra idrotter på arenan.

Växjö Kastpark är en unik gräsyta som inrymmer kulstötningsplan, två spjutbanor, två kastburar varav en med uppvärmd ring och tak över de två ringarna för slägga och diskus. Ytans storlek ger möjlighet till maximala kastlängder och att flera grupper kan kastträna samtidigt.

High Performance Center (HPC) är ett centrum för fysträning för flera idrotter. Det är beläget centralt i Arenastaden och innehåller ett gym av modern toppklass. Antalet lyftflak, hantelställ, medicinbollar, maskiner och annan utrustning möjliggör för många elitidrottare att träna tillsammans. Möjlighet till adekvata fysiska tester kan även göras av utbildad personal i HPC:s testlabb.

Organisationer och intressenter som främjar utvecklingen av elitfriidrottsmiljön i Växjö är många och de har lite olika uppdrag och profil.

Här följer en kortfattad beskrivning:

IFK Växjö är en viktig och avgörande anledning till att elitmiljön kring friidrotten i Växjö har uppstått. Den väldigt omfattande barn- och ungdomsverksamheten har i olika perioder kompletterats med en ytterst framgångsrik junior- och seniorelit. IFK var under flera år i början på 2000-talet landets ledande klubb på kvinnliga sidan och Carolina Klüfts exempellösa framgångar satte verkligen Växjö på den globala friidrottskartan. Hennes idrottskarriär är har sannolikt möjliggjort tillkomsten av flera av Växjös friidrottsfaciliteter.

IFK Växjö har flera aktiva på den nationella toppnivån och flera av dem siktar på att även konkurrera på internationella mästerskap. Några kommer från egna led men flera har även i samband med flytt till den fina träningsmiljön valt att representera IFK Växjö.

Athletic Development Center (ADC) är ett samarbete mellan Linneuniversitetet, Växjö Kommun och Svensk Friidrott där elitutövare kan bedriva anpassad studiegång för att samtidigt kunna göra en fullständig idrottssatsning med hjälp av kunniga tränare, medicinsk support och ekonomiskt stöd. I dagsläget finns ungefär tolv elitaktiva studenter på ADC.

Friidrottsgymnasiet (FIG) är ett riksidrottsgymnasium, dvs intag kan ske från hela Sverige. Antal platser på riksintaget är 21 men FIG är även Nationell Idrottsutbildning (NIU) där intaget är mer lokalt. Elevgruppen totalt är ca 30 och kommer från alla grengrupper och de leds av anställda tränare. FIG har funnits i Växjö sedan 1975 och Växjö Kommun, Riksidrottsförbundet samt Svensk Friidrott genomför detta i samarbete.

Prestationscentrum Kast är ett nationellt kompetenscenter för kastgrenarna och leds från Växjö genom Anders Axlid som är grengruppschef. I Växjö samlas landets bästa kastare regelbundet på utvecklingsträffar och tränarutveckling för kast leds härifrån. Även detta möjliggörs av medel från Växjö Kommun och Svensk Friidrott.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är verksam i Växjö genom Vesteinn Hafsteinsson och hans kastgrupp i diskus och kula som är yppersta världselit. Vesteinn delar gärna med sig av sin kunskap via Prestationscentrum Kast eller som kompetensresurs i ADC. Atleterna Simon Pettersson, Fanny Roos och Daniel Ståhl har Växjö som sin träningsbas i sin olympiska satsning.

Elitaktiva från andra klubbar än IFK Växjö bidrar till elitidrottsmiljön i våra arenor. Förutom de idrottare som finns i våra arenor genom ovanstående nämnda organisationer finns dessutom enskilda vuxna utövare som valt Arenastadens faciliteter och Växjös tränarkompetens i sin elitsatsning.

Övriga som bidrar till skapandet av friidrottens elitmiljö:

Linnéuniversitetet bedriver forskning kring idrottens framgångsfaktorer och delger fortlöpande sina kunskaper till ledare och tränare inom Arenastaden.

Idrottskliniken har sjukgymnaster, naprapater och massörer knutna till sina träningslokaler vilket medger snabb behandling och rehabilitering.

Folksam Vårdkostnadsförsäkring är det många som innehar i elitmiljön och det innebär att även läkardiagnos, röntgen och operationer vid idrottsskada kan bli snabbt utförd.

Idrottspsykologiskt Center som finns på Arenastaden har erfarna har en hög akademisk utbildning och lång erfarenhet från praktiskt idrottspsykologiskt arbete.