IFK-VÄXJÖ-_RGB

NOMINERINGAR

Det är dags att nominera aktiva, ledare och funktionärer till diverse utmärkelser och stipendium för verksamhetsåret 2022/2023.

Sedan många år tillbaka har vi sju olika utmärkelser som ska delas ut på föreningens årsmöte. Det är Årets IFK:Are, Årets sprinter, Årets Raket, Årets Ledare, Årets 16-åriga flicka, Årets 16-årige pojke, samt Årets Funktionär.

Nytt för året som gott är att Grand Samarkand i samarbete med IFK Växjö instiftat nya stipendium som ska delas ut till unga ledare och funktionärer samt till ledare som verkar inom barn-, ungdoms- och  juniorgrupper.

För samtliga utmärkelser och stipendium har vi tagit fram statuter som vi presentera här nedan.

Vill du nominera någon gör du det via nedan formulär:

Nominera någon till våra ”Årets-” utmärkelser.

Nominera någon till något av våra stipendium.

STATUTER FÖR UTMÄRKELSER FÖR "ÅRETS..."

ÅRETS IFK:aRE

 1. Utmärkelsen ”Årets IFK:are” tilldelas den friidrottare som på bästa sätt representerat föreningen på både internationell och nationell nivå inom senioridrott.
 2. Särskild hänsyn kommer att tas till den aktives prestationer och insatser i internationella och svenska seniormästerskap, vilket inkluderar men inte begränsas till framstående placeringar, rekordbrottande prestationer och överlägsen sportsmannaanda.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha uppvisat god kamratskap inom föreningen och visat ett exemplariskt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets IFK:are” fattas av Idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för aktiva som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att främja en stark känsla av stolthet och engagemang inom föreningen, och syftar till att erkänna och uppmärksamma de medlemmar som bäst representerar IFK Växjö på den nationella och internationella idrottsscenen, samtidigt som de upprätthåller höga standarder för kamratskap och sportsligt uppförande.

årets sprinter (tore hedners pris)

 1. Utmärkelsen ”Årets Sprinter” tilldelas den friidrottare som har utmärkt sig på sträckor upp till 400 meter, både med och utan häckar, och som på bästa sätt representerat föreningen på såväl nationell som internationell nivå inom senioridrott.
 2. Särskild vikt läggs vid den aktives prestationer och framgångar i internationella och svenska seniormästerskap, inklusive men inte begränsat till imponerande tidsresultat, segrar och andra utmärkta prestationer på sprintsträckor.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha visat god kamratskap inom föreningen och uppvisat ett exemplariskt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Sprinter” fattas av idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för aktiva som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att premiera enastående prestationer inom sprintgrenarna, samtidigt som den hyllar en stark anda av kamratskap och sportsligt uppförande. Den syftar till att erkänna och belöna de medlemmar som bäst representerar IFK Växjö inom sprintgrenarna, och som på ett exemplariskt sätt utmärker sig på den nationella och internationella friidrottsscenen.

ÅRETS RAKET

 1. Utmärkelsen ”Årets Raket” tilldelas den IFK-idrottare, 17 år och äldre, som har visat den mest imponerande utvecklingen inom både nationell och internationell senioridrott.
 2. Särskilt fokus läggs på den aktives framsteg och prestationer i internationella och svenska seniormästerskap, med betoning på betydande förbättringar och enastående resultat i jämförelse med tidigare prestationer.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha demonstrerat god kamratskap inom föreningen och uppvisat ett förstklassigt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Raket” fattas av idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för aktiva som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att hylla den framstående utvecklingen hos våra äldre IFK-idrottare och erkänna deras framgångar inom både nationell och internationell friidrott. Genom att uppmärksamma en stark kamratskap och sportslig anda inom föreningen, vill vi belöna och inspirera våra medlemmar att fortsätta utvecklas och nå sin fulla potential.

ÅRETS LEDARE

 1. Utmärkelsen ”Årets Ledare” tilldelas den tränare inom IFK Växjö som under året har visat enastående engagemang, dedikation och ledarskap inom föreningens idrottsverksamhet.
 2. Utmärkelsen syftar till att hylla den tränare som har gått det extra steget för att utveckla idrottarna, oavsett ålder, genom innovativa träningsmetoder, personligt engagemang och bidrag till individuell och kollektiv framgång.
 3. Särskild vikt kommer att läggas vid tränarens förmåga att inspirera och motivera idrottarna att uppnå sina mål och potential, samtidigt som tränaren fungerar som en positiv förebild för hela föreningen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Ledare” fattas av idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för tränare som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att erkänna och belöna tränare inom IFK Växjö som genom sitt exceptionella ledarskap och dedikerade arbete har gjort en betydande skillnad i idrottarnas liv och inom föreningen som helhet. Genom att premiera enastående insatser och engagemang, vill vi uppmuntra och uppskatta de ledare som spelar en avgörande roll i att forma framtidens idrottare och främja en positiv föreningsanda.

ÅRETS 16-ÅRINGAR

 1. Utmärkelsen ”Årets 16-åringar” tilldelas de unga idrottare som under året har utmärkt sig i sin åldersklass genom enastående prestationer och utveckling inom sina grenar.
 2. Särskild vikt läggs vid idrottarnas framgångar och segrar i nationella och internationella tävlingar, samt vid deras engagemang och hängivenhet för att förbättra sina idrottsprestationer.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha demonstrerat enastående kamratskap inom föreningen och uppvisat ett förstklassigt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vilka som tilldelas utmärkelsen ”Årets 16-åringar” fattas av Idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för idrottare som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vilka som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse syftar till att erkänna och belöna unga idrottare inom IFK Växjö som har visat enastående prestationer, utveckling och engagemang inom sin åldersklass. Genom att premiera deras framsteg och prestationer vill vi uppmuntra och inspirera dem att fortsätta att sträva efter sina drömmar och mål inom idrotten.

ÅRETS FUNKTIONÄR

 1. Utmärkelsen ”Årets Funktionär” tilldelas den medlem inom IFK Växjö som har visat enastående engagemang, dedikation och arbete inom någon av föreningens olika funktionärsroller under året.
 2. Utmärkelsen syftar till att hylla den funktionär som genom sitt exemplariska arbete och insatser har varit en värdefull och pålitlig kugge i föreningens verksamhet, evenemang och arrangemang.
 3. Särskild vikt kommer att läggas vid funktionärens förmåga att inspirera och stödja både medlemmar och ledare, samt att skapa en positiv och välkomnande miljö för alla inom föreningen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Funktionär” fattas av Idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för funktionärer som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att erkänna och belöna den viktiga rollen som funktionärer spelar i föreningslivet. Genom att premiera enastående insatser och dedikerat arbete vill vi uppmuntra och uppskatta de funktionärer som arbetar i kulisserna för att göra det möjligt för föreningen att blomstra och erbjuda en positiv och berikande upplevelse för alla medlemmar.

statuter för årets stipendium

IFK Växjö i samarbete med Grand Samarkand är stolta över att introducera stipendium som är avsedda att hylla och belöna tränare, ledare och funktionärer som aktivt engagerar sig i vår ungdoms- och juniorverksamhet, samt till unga ledare och funktionärer. Dessa Stipendium är avsedda för dem som på ett enastående sätt bidrar till utvecklingen av våra unga talanger inom friidrotten.

För att vara berättigad till stipendiet bör kandidaten uppfylla följande kriterier:

– Årets unga ledare och funktionär bör under verksamhetsåret högst fylla 25 år.
– Tränaren/funktionären bör engagera sig ideellt i föreningens verksamhet.
– Tränaren/funktionären bör ha övergripande ansvar för sina aktiva och träningsgrupp inom nedanstående kategorier.
– Tränaren/funktionären bör ha genomgått relevant utbildning inom sitt verksamhetsområde enligt kategorierna nedan.
– Tränaren/funktionären förväntas närvara vid minst ett träningspass varje vecka eller huvuduppdrag som funktionär.
– Tränaren/funktionären förväntas vara en positiv ambassadör för föreningen och för friidrotten som helhet.

Följande kategorier beaktas för dessa stipendium:

– Årets barnledare (barn 7-9 år)
– Årets ungdomstränare (ungdomar 10-17 år)
– Årets juniortränare (juniorer 18-22 år)
– Årets unga ledare (ledaren får ha fyllt max 25 år)
– Årets unga funktionär (funktionärer får ha fyllt max 25 år)

Genom dessa stipendium strävar vi efter att erkänna och uppmuntra de unga ledare, tränare och funktionärer som med sin hängivenhet och dedikation spelar en avgörande roll i att forma nästa generation av friidrottstalanger inom IFK Växjö.