IFK-VÄXJÖ-_RGB

HANDLINGSPLAN VID AKUTA SKADOR

F rs kring

Inom friidrott är de två mest förekommande skadorna för akut omhändertagande – fotledsstukningar och bristningar i muskeln på lårets baksida. Vid den här typen av skador är det viktigt att agera snabbt för att minska konsekvenser som blödning och svullnad i det skadade området. Ett snabbt omhändertagande gör att rehabilitering av skadan kommer igång tidigare och att idrottaren är snabbare tillbaka i träning.

Läs mer i vårt dokument om akuta skador.

På svenska friidrottsförbundets sida ”Frisk Friidrott” hittar du mer information om medicin och hälsa inom friidrotten.