IFK-VÄXJÖ-_RGB

klubbtidningar

Kamraten 1980-1982

Det började med en fotoutställning

1979 firade IFK Växjö 60år. Håkan Widlund och Paul Lundberg var bägge fotointresserade aktiva i 20årsåldern. De fick av dåvarande ordförande Bengt Thaung uppdraget att göra en fotoutställning.

På Jubileumsfesten så var fotoutställningen med som ett av inslagen. Den blev så uppskattad att den senare ställdes ut i Sparbankens lokaler. Detta blev upprinnelsen till att Håkan och Palle sedan gav sig på att göra en klubbtidning för IFK Växjö, nämligen Kamraten.

Med assistans av ytterligare några intresserade så gav de sig i kast med klubbtidningen som skulle spegla IFK Växjö. Det var en stor ambition där man ville blicka både bakåt och framåt i tiden. Samtidigt så ville man spegla IFK Växjö från olika perspektiv, allt med en härlig ungdomlig entusiasm. Den var också kryddad med många bilder, vilket krävde en mycket större hantering än dagens digitala varianter som man direkt kan klistra in och förstora lite hur man vill.

Kamraten var mycket uppskattad. Det märks inte minst när man läser nr. 1 år 1982 av Kamraten. Där skriver Bengt Thaung följande: Du håller nu i din hand 1981 års Verksamhetsberättelse, som i år har slagits ihop med vår utomordentliga klubbtidning Kamraten. Det gångna årets verksamhet har genom klubbtidningens fylliga innehåll skildrats så väl att jag ej finner anledning att göra någon tillbakablick. Högre betyg går väl knappast att få.

Vi har nu skannat in alla Kamraten och placerat de för eftervärlden på hemsidan, under ”IFK Växjös historia”.

Klubbtidningar för IFK Växjö

Vitalisten och sedan Kamraten igen

Håkan Widlund och Paul Lundberg gav ut 12 nummer av Kamraten under åren 1980-1982. Sen blev det ett litet uppehåll fram till hösten 1984 när en ny klubbtidning i form av Vitalisten kom ut. Namnvalet var väl för att inte förknippas med Kamratens höga ambitionsnivå. Fortsatt så var det främst aktiva som gjorde klubbtidningen, med stöd av styrelse/kansli som också fick ut sina delar. Vilka aktiva som arbetade med klubbtidningen varierade en del, och anges oftast i respektive nummer.

1986 var jag själv med och skrev en del på klubbtidningen. Jag kommer ihåg att vi inte var helt nöjda med namnet Vitalisten, men kom inte på något riktigt bra själva. Vi lämnade namnfrågan öppen till Bengt Thaung (anställd på kansliet) som skulle lämna in originalet för tryck. Bengt löste uppgiften på sitt egna sätt genom att åter kalla den Kamraten, vilket får betraktas som mer praktiskt än i linje med vad vi önskade.

Kamraten” blev samtidigt ett namn på flera ”IFK-produkter”. Exempelvis så fick Verksamhetsberättelserna även namnet Kamraten, och ofta ett eget nummer i numreringen. Exempelvis nr. 1 1987 var 1986års Verksamhetsberättelse. (Dessa återkommer vi till)

Vi har nu skannat in alla klubbtidningar och placerat de för eftervärlden på hemsidan, under ”Om IFK Växjö” – ”IFK Växjös historia”. Är det något nummer som saknas, hör av dig till undertecknad eller kansliet.