IFK-VÄXJÖ-_RGB

Vår vision

IFK VÄXJÖS VISION
"IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!"
IFK Växjö skall vara en av Sveriges ledande värdeskapande idrottsföreningar. Genom ett stort engagemang från våra ledare och föräldrar skall vi få en bred bas med friidrottande ungdomar i alla åldrar, flickor som pojkar.

Detta skall utveckla framgångsrika idrottare som förebilder även utanför landets gränser och skapa ett stort intresse för föreningens vidare utveckling.
Vårt värdeskapande styrdokument kallar vi Blå Boken. Den ursprungliga Blå Boken är från 2005. I januari 2018 gav styrelsen och kansliet ut en uppdatering. Här finns även en längre version av Blå Boken.


 

Övriga dokument och sidor kring friidrottens värdegrunder: