IFK-VÄXJÖ-_RGB

Årsmöte 11 december 2023

IFK Växjö är glada att bjuda in alla föreningens medlemmar till vårt kommande Årsmöte i Telekonsult Arena. Mötet äger rum måndagen den 11 december klockan 19.00. Detta är en viktig stund för vår gemenskap och demokrati då vi kommer att fatta betydelsefulla beslut tillsammans och uppmärksamma framstående prestationer inom vår förening.

I samband med årsmötet kommer vi att hylla några av våra fantastiska medlemmar och prestationer genom att tilldela priser till ”Årets…” inom olika kategorier, vilka vi beskriver mer ingående längre ner på denna sida. Vi ser fram emot att även uppmärksamma och belöna de medlemmar som under tävlingsåret 2023 har slagit klubbrekord.

Detta är inte bara en möjlighet att vara delaktig i beslutsprocessen utan också en chans att möta styrelsen och andra medlemmar, samt att framföra idéer för framtida aktiviteter och förbättringar. Vi vill betona vikten av din närvaro på årsmötet, det är din möjlighet att göra din röst hörd och påverka föreningens framtid.

Kom ihåg att inga förkunskaper krävs för att delta, och alla medlemmar är varmt välkomna och spelar en viktig roll för oss. För att vara röstberättigad på årsmötet behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Medlemmen måste under året ha fyllt minst 16 år (vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn).
 • Medlemskapet måste ha beviljats minst två månader före årsmötet.
 • Medlemsavgifterna måste ha betalats senast två månader före årsmötet.

Observera att medlemmar som inte har rösträtt ändå har rätt att yttra sig och lägga fram förslag under mötet.

Vi ser fram emot att tillsammans forma framtiden för vår förening. Förslag till föredragningslista hittar du här. Verksamhetsberättelse 2023. Om du har frågor, önskemål eller förslag som du vill ta upp under mötet tveka inte att skicka ett mejl till oss (info@ifkvaxjo.se).

Följande styrelseledamöter finns inte till förfogande för omval: Elizabeth Franklin Nordin, Matilda Elfgaard samt Mirjam Månsson.

Valberedningens förslag till ny styrelse:

 • Johanna Green ordförande väljs på 1 år
 • Malin Brorsson nyval 2 år

Kvarstår 1 år:

 • Tomas Bergström
 • Andreas Rosenberg
 • Fredrik Ahlström
 • Maria Daniels
 • Linnea Algotsson

Är du intresserad av att vara en kandidat eller känner du någon som skulle vara en passande kandidat för styrelsen 2023, hör av dig till valberedningen, deras uppgifter hittar du här. Valberedningen.

Varmt välkomna hälsar IFK Växjös kansli och styrelse.

STATUTER FÖR UTMÄRKELSER FÖR "ÅRETS..."

ÅRETS IFK:aRE

 1. Utmärkelsen ”Årets IFK:are” tilldelas den friidrottare som på bästa sätt representerat föreningen på både internationell och nationell nivå inom senioridrott.
 2. Särskild hänsyn kommer att tas till den aktives prestationer och insatser i internationella och svenska seniormästerskap, vilket inkluderar men inte begränsas till framstående placeringar, rekordbrottande prestationer och överlägsen sportsmannaanda.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha uppvisat god kamratskap inom föreningen och visat ett exemplariskt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets IFK:are” fattas av Idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för aktiva som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att främja en stark känsla av stolthet och engagemang inom föreningen, och syftar till att erkänna och uppmärksamma de medlemmar som bäst representerar IFK Växjö på den nationella och internationella idrottsscenen, samtidigt som de upprätthåller höga standarder för kamratskap och sportsligt uppförande.

ÅRETS SPRINTER (Tore hedners pris)

 1. Utmärkelsen ”Årets Sprinter” tilldelas den friidrottare som har utmärkt sig på sträckor upp till 400 meter, både med och utan häckar, och som på bästa sätt representerat föreningen på såväl nationell som internationell nivå inom senioridrott.
 2. Särskild vikt läggs vid den aktives prestationer och framgångar i internationella och svenska seniormästerskap, inklusive men inte begränsat till imponerande tidsresultat, segrar och andra utmärkta prestationer på sprintsträckor.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha visat god kamratskap inom föreningen och uppvisat ett exemplariskt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Sprinter” fattas av idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för aktiva som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att premiera enastående prestationer inom sprintgrenarna, samtidigt som den hyllar en stark anda av kamratskap och sportsligt uppförande. Den syftar till att erkänna och belöna de medlemmar som bäst representerar IFK Växjö inom sprintgrenarna, och som på ett exemplariskt sätt utmärker sig på den nationella och internationella friidrottsscenen.

ÅRETS RAKET

 1. Utmärkelsen ”Årets Raket” tilldelas den IFK-idrottare, 17 år och äldre, som har visat den mest imponerande utvecklingen inom både nationell och internationell senioridrott.
 2. Särskilt fokus läggs på den aktives framsteg och prestationer i internationella och svenska seniormästerskap, med betoning på betydande förbättringar och enastående resultat i jämförelse med tidigare prestationer.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha demonstrerat god kamratskap inom föreningen och uppvisat ett förstklassigt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Raket” fattas av idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för aktiva som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att hylla den framstående utvecklingen hos våra äldre IFK-idrottare och erkänna deras framgångar inom både nationell och internationell friidrott. Genom att uppmärksamma en stark kamratskap och sportslig anda inom föreningen, vill vi belöna och inspirera våra medlemmar att fortsätta utvecklas och nå sin fulla potential.

ÅRETS LEDARE

 1. Utmärkelsen ”Årets Ledare” tilldelas den tränare inom IFK Växjö som under året har visat enastående engagemang, dedikation och ledarskap inom föreningens idrottsverksamhet.
 2. Utmärkelsen syftar till att hylla den tränare som har gått det extra steget för att utveckla idrottarna, oavsett ålder, genom innovativa träningsmetoder, personligt engagemang och bidrag till individuell och kollektiv framgång.
 3. Särskild vikt kommer att läggas vid tränarens förmåga att inspirera och motivera idrottarna att uppnå sina mål och potential, samtidigt som tränaren fungerar som en positiv förebild för hela föreningen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Ledare” fattas av idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för tränare som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att erkänna och belöna tränare inom IFK Växjö som genom sitt exceptionella ledarskap och dedikerade arbete har gjort en betydande skillnad i idrottarnas liv och inom föreningen som helhet. Genom att premiera enastående insatser och engagemang, vill vi uppmuntra och uppskatta de ledare som spelar en avgörande roll i att forma framtidens idrottare och främja en positiv föreningsanda.

ÅRETS 16-ÅRINGAR

 1. Utmärkelsen ”Årets 16-åringar” tilldelas de unga idrottare som under året har utmärkt sig i sin åldersklass genom enastående prestationer och utveckling inom sina grenar.
 2. Särskild vikt läggs vid idrottarnas framgångar och segrar i nationella och internationella tävlingar, samt vid deras engagemang och hängivenhet för att förbättra sina idrottsprestationer.
 3. För att vara berättigad till utmärkelsen måste den aktive ha demonstrerat enastående kamratskap inom föreningen och uppvisat ett förstklassigt sportsligt uppträdande under hela säsongen.
 4. Beslutet om vilka som tilldelas utmärkelsen ”Årets 16-åringar” fattas av Idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för idrottare som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vilka som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse syftar till att erkänna och belöna unga idrottare inom IFK Växjö som har visat enastående prestationer, utveckling och engagemang inom sin åldersklass. Genom att premiera deras framsteg och prestationer vill vi uppmuntra och inspirera dem att fortsätta att sträva efter sina drömmar och mål inom idrotten.

ÅRETS FUNKTIONÄR

 1. Utmärkelsen ”Årets Funktionär” tilldelas den medlem inom IFK Växjö som har visat enastående engagemang, dedikation och arbete inom någon av föreningens olika funktionärsroller under året.
 2. Utmärkelsen syftar till att hylla den funktionär som genom sitt exemplariska arbete och insatser har varit en värdefull och pålitlig kugge i föreningens verksamhet, evenemang och arrangemang.
 3. Särskild vikt kommer att läggas vid funktionärens förmåga att inspirera och stödja både medlemmar och ledare, samt att skapa en positiv och välkomnande miljö för alla inom föreningen.
 4. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen ”Årets Funktionär” fattas av Idrottskommittén. Eventuella intressekonflikter undanröjs genom att berörda personer inte får delta i beslutsprocessen för funktionärer som de har personliga relationer med.
 5. Beslutet om vem som tilldelas utmärkelsen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Denna utmärkelse strävar efter att erkänna och belöna den viktiga rollen som funktionärer spelar i föreningslivet. Genom att premiera enastående insatser och dedikerat arbete vill vi uppmuntra och uppskatta de funktionärer som arbetar i kulisserna för att göra det möjligt för föreningen att blomstra och erbjuda en positiv och berikande upplevelse för alla medlemmar.

Vill du nominera någon till ovan priser? klicka här!

Vill du söka själva eller nominera till någon utav våra stipendier klicka här!