IFK-VÄXJÖ-_RGB

Kansli

Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef

100%

Har du frågor om föreningen, arrangemang (ej Vårruset, se nedan), policys eller partnerskap vänder du dig till Mikaela.
Kontakta Mikaela

Rafael Askros, Sportchef

50%

Har du frågor som rör träning, IFK Växjös träningsstruktur, SM-tävlingar eller tränare för 15 år och äldre vänder du dig till Rafael.
Kontakta Rafael

Jennifer Rudberg, Ungdomsansvarig

25%

Har du frågor som gäller ungdomsgrupperna 10-14 år, Parasport, Öppna Träningen, Lovaktiviteter vänder du dig till Jennifer.
Kontakta Jennifer

Miriam Månsson, projektledare vårruset

Har du frågor om Vårruset vänder du dig till Mirjam.
Kontakta Miriam

Kontaktuppgifter till de olika träningsgrupperna: Se respektive träningsgrupps sida i menyn under rubriken Träna och sedan träningsgrupper!