IFK-VÄXJÖ-_RGB

trygg idrott

Skapa trygga idrottsmiljöer

Nästan alla barn och ungdomar är med i en idrottsförening någon gång under sin uppväxt. Att föreningsidrott har så stor plats i många barns och ungdomars liv är dock ett ganska nytt fenomen. Det är först under de senaste decennierna som barn- och ungdomsidrotten har börjat organiseras i större omfattning i föreningar. I en idrottsförening utvecklar vi oss inte bara inom vår respektive idrott utan vi lär oss också mycket annat som vi inte är direkt medvetna om. Denna ”dolda inlärning” är ofta mycket effektiv. Det rör sig till exempel om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. I kraft av sin omfattning och popularitet är idrottsrörelsen därför en mycket viktig fostringsmiljö, kanske den viktigaste efter hemmet och skolan.

I det här materialet vill vi definiera begrepp och hjälpa till att skapa en förståelse för varför kränkande behandling kan uppstå. Vi vill berätta hur vi kan göra för att förebygga problemen efter bästa förmåga samt förmedla kunskap om vad vi kan göra om kränkande behandling redan har skett. Allt för att kunna erbjuda ett trygg idrottande för alla oavsett om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna.

RFs dokument ”Skapa trygga idrottsmiljöer”

Försäkringsinfo för våra aktiva, tränare och funktionärer hittar du genom att klicka här!

Klicka på nedan ord för att komma till vår:

Krisplan
Handlingsplan vid akuta skador
Brandskyddsinfo
Policys

Vill du veta hur vi jobbar med  GDPR klicka här!