IFK-VÄXJÖ-_RGB

Funktionär

Att vara funktionär

Funk

Behövs några förkunskaper?

Som mängdfunktionär behöver du ofta inga förkunskap utan du kommer att ledas av en kunnig grenledare/huvudfunktionär i din funktionärssyssla som kommer ge dig fullständiga anvisningar.

Hur anmäler jag mig som funktionär?

Du anmäler dig via vår webbaserade funktionärsanmälan eller till anmalan@ifkvaxjo.se.

Får jag någon förtäring under arrangemanget?

Vi alla större arrangemang bjuder alltid IFK Växjö på funktionärsmat så som lasagne, pastasallad, korv och hamburgare. Dricka och Kaffe får man naturligtvis också.

Jag har anmält mig som funktionär men har fått förhinder, vad gör jag?

Om du fått förhinder måste du ordna en aktuell ersättare som kan ta över din roll och maila detta till anmalan@ifkvaxjo.se.

Vad gör jag om jag vid ett flerdagarsarrangemang fått förhinder och vill byta mellan dagarna?

Om du vill byta dag gäller här samma sak som när du avanmäler dig; du måste ordna med en ersättare den dagen som du byter ifrån samt meddela ändringen till anmalan@ifkvaxjo.se.

Vill du läsa vår funktionärspolicy klicka här!

Vill du läsa mer om att vara funktionär klicka här!
Vår ABC inom funktionärsskap hittar du genom att klicka här!

Vill du anmäla dig som funktionär klicka här!