IFK-VÄXJÖ-_RGB

Funktionärspolicy

Funk

IFK Växjös Funktionärspolicy

Allas insats är lika viktig!

Alla behövs och friidrott är inte svårt. Likväl som det behövs en utbildad starter så behövs det hjälp med kaffekokning och krattning av längdhoppsgropen.

Hur ofta måste jag ställa upp?

Från och med det året du fyller 14 ska du göra minst två funktionärspass under inomhussäsongen (januari, februari och mars), dessutom ska även dina föräldrar tillsammans bidra med minst två funktionärspass under samma säsong (totalt fyra pass tillsammans). Föräldrar till aktiva som under året fyller 11-13 år ska tillsammans bidra med minst två funktionärspass under inomhussäsongen.

Under maj och september har vi ytterligare tre arrangemang som kräver många funktionärer. Det är Växjöloppet (alltid 1 maj) samt Vårruset en till två veckor senare. I månadsskiftet augusti/september har vi dessutom Blodomloppet. Här gäller samma princip som under inomhussäsongen. Från det året du fyller 14 år ska du och dina föräldrar vara funktionärer på minst två av dessa motionslopp (totalt fyra pass tillsammans). Föräldrar till aktiva som under året fyller 11-13 år ska tillsammans vara funktionärer vid minst två motionslopp.

Tävlingsprogram

Här på vår hemsida finns aktuellt tävlingsprogram över våra framtida tävlingar och evenemang.

I god tid

I god tid läggs det ut information på hemsidan om vilka föräldrar och andra eldsjälar som ska vara grenledare/funktionär på resp. arrangemang. Vad vi inte kan däremot är att lägga ut ett tidsschema i god tid mellan vilka klockslag du ska vara på plats, detta beror på att tidschema för tävlingen/evenemanget sätts alltid dagarna precis innan det äger rum.

En vecka före

En vecka före utsatt tävling/evenemang får alla involverad ett mail som påminnelse om kommande veckas engagemang. Kan man inte ställa upp?

Kan man inte ställa upp som funktionär, är det upp till ens eget ansvar att byta funktionärsuppdrag med någon annan förälder eller aktiv och att meddela detta till grenledaren och den egna gruppens funktionärsansvariga.

Funktionärsutbildning varje höst

Varje höst arrangerar vi grundläggande utbildning under lättsamt trevliga former. Friidrott ska vara kul för alla!