IFK-VÄXJÖ-_RGB

Frisk friidrott

Md frisk friidrott

Medicin och hälsa inom friidrotten. Kunskap om långsiktigt utvecklande barn och ungdomsträning.

Sidan är riktad till tränare, aktiva och föräldrar och syftar till att ge vägledning om hur hälsa kan uppnås och ge råd om åtgärder om behov skulle uppstå.

Hälsoplattformen friskfriidrott.se har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt, KLUB (Kunskap om Långsiktig Utvecklande Barn och ungdomsfriidrott), i ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, Athletics Research Center. Forskningen har haft stöd från Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Riksidrottsförbundet (RF). Det ursprungliga syftet var att skapa en hälsoplattform med information för friidrottande ungdomar i åldern tolv – 15 år. Sidan har uppdaterats så att den även inkluderar information för ungdomar i gymnasieålder, samt är under utbyggnad att inkludera hälsoinformation till fler grupper av friidrottare.

Innehållet på hälsoplattformen är baserat på aktuell idrottsmedicinsk forskning eller bäst gällande praktik och är framtagen med hjälp av experter och specialister inom de olika ämnesområdena.