IFK-VÄXJÖ-_RGB

Funktionär

(uppdaterad version enligt styrelsebeslut 20-10-13)
  • I IFK Växjö är medlemsinflytande av största vikt – Det är medlemmarna som ÄR föreningen!
  • Alla som vill ägna sig åt friidrott, leva efter IFK Växjös värderingar och som vill bidra till vår verksamhet ska få möjlighet att vara med.
  • Alla ledare, tränare, funktionärer och aktiva har ett betydelsefullt värde oavsett på vilken nivå de verkar.

Våra värdeord

(framtagna och godkända enligt styrelsebeslut 20-10-13)
  • Gemenskap
  • Engagemang
  • Samarbete
  • Ödmjukhet
  • Hållbarhet

Blå Boken!

(uppdaterad version enligt styrelsebeslut 17-10-26)

BARNIDROTT OCH ELITIDROTT i en skön förening

IFK Växjö är en av Sveriges ledande friidrottsföreningar för såväl barn- som elitidrott. Vår förening vill vara ett föredöme i Idrottssverige när det gäller synen på träning, tävling och utveckling av unga idrottare på och utanför friidrottsarenan. I samarbete med kommun, näringsliv och andra intressenter vill vi erbjuda god idrott och berika fritiden för barn och ungdomar.
Engagerade ledare och föräldrar och en bred bas med idrottande ungdomar i alla åldrar kännetecknar vår verksamhet. Ur bredden ska framgångsrika förebilder växa som skapar intresse för föreningen, för friidrott och för vår värdegrund i Sverige och utomlands. Vi vet att vårt sätt att arbeta fungerar. Många av våra ungdomar har varit med hela vägen från lek i friidrottsskolan till mästerskapsmedaljer på högsta nationella och internationella nivå.
Välkommen till IFK Växjö och den Blå Boken som i korta ordalag berättar om oss och om varandra i skön förening.

VÅR KULTUR och våra värderingar

Alla måste bidra med någon form av arbetsinsats. Där i ligger hela vår föreningsidé. IFK Växjö förväntar sig att alla med barn i verksamheten engagerar sig. Vi arbetar tillsammans i organisationen i olika team inom träning, ledning, projekt och arrangemang. Alla ledare och tränare har ett betydelsefullt värde oavsett på vilken nivå de verkar. Alla ungdomar ska känna sitt stora värde oavsett på vilken prestationsnivå de befinner sig.
Det är otroligt viktigt att alla i vår förening känner sig trygga. Den makt som en tränare/ledare eller annan har, ska givetvis inte på något sätt få missbrukas. IFK Växjö arbetar med tränarteam där varje träningsgrupp innehåller flera tränare som nästan alltid består av både män och kvinnor. Vi hoppas och tror att detta arbetssätt ska göra att maktmissbruk inte ska finnas, samt att vi ska kunna förhindra att sådana situationer uppstår. Vi uppmanar alla i vår verksamhet att rapportera till styrelsen om oegentligheter förekommer. Det kan handla om sexuella trakasserier, kränkningar eller annat maktmissbruk som tränare/ledare/aktiv eller annan gör sig skyldig till.

TRÄNING

IFK Växjö består idag av cirka 20 träningsgrupper. För lågstadieåldrarna har IFK Växjö ett stort antal Friidrottsskolor runt om i Växjö, och även någon utanför Växjö tätort. Från 10 års ålder utgår träningsgrupperna ifrån Telekonsult Arena och Arenastaden.

TÄVLING

Friidrotten är en tävlingsidrott. Vi vill uppmuntra våra barn och ungdomar att tävla. Friidrottens exakthet kan både vara spännande och skrämmande. Oftast är det lämpligt att använda lagtävlingar för att introducera tävlandet. Vi tvingar ingen att tävla, men vi vet att det är positivt om vi kan introducera tävlandet redan i unga år. Lagtävlingar prioriterar vi även för våra äldre ungdomar, juniorer och seniorer. I valet av tävlingar, är det viktigt att tävlingen är rätt utmaning för den enskilde aktive. För vår elit kan det ibland innebära tävlingar utomlands för att möta konkurrens.

ARRANGEMANG

IFK Växjö består idag av cirka 20 träningsgrupper. För lågstadieåldrarna har IFK Växjö ett stort antal Friidrottsskolor runt om i Växjö, och även någon utanför Växjö tätort. Från 10 års ålder utgår träningsgrupperna ifrån Telekonsult Arena och Arenastaden.

TELEKONSULT ARENA

Tillkomsten av Telekonsult Arena 2012 har varit en av de största positiva förändringarna i IFK Växjö´s långa historia. Förutom våra egna inomhusarrangemang, har vi flera positiva effekter.

För träning innebär Telekonsult Arena att vi för träningsgrupperna 10år och äldre inte längre har några köer. Våra ungdomsgrupper kan samsas, och nästan få de träningstider de vill ha. I Telekonsult Arena så samsas IFK Växjö även med andra friidrottsaktörer, vilket berikar vår friidrott. Det sker också en stor verksamhet i Telekonsult Arena på helger med externa läger och utbildningar. Dagtid har vi genom avtal med Växjö Kommun en stor skolverksamhet, vilket ökar intresset för friidrott.

En mer utförlig Blå Boken finns här. Blå Boken

Friidrottens värdegrund från hösten 2019 finns här: Friidrottens värdegrund